Menighedsrådsvalg 2024

 

Skal du være med i menighedsrådet?

Til november er der valg til menighedsrådet, og vi vil gerne have dig med! Men hvad går arbejdet i et menighedsråd ud på, tænker du måske?

Er du medlem af menighedsrådet kan du f.eks. få indflydelse på kirkelivet og mange af de aktiviteter og arrangementer der foregår i kirken.
Du bliver en del af et meningsfuldt fællesskab, hvor du kan bringe dine kompetencer og styrker i spil.
Det er også menighedsrådet der ansætter kirkens personale, og dem der sørger for, at kirkens bygninger bliver vedligeholdt.


Her følger nogle vigtige datoer, hvis du kunne tænke sig at stille op til menighedsrådet:

14. maj: Orienteringsmøde

17. september: valgforsamling (kandidater præsenteres)

19. november: evt. afstemningsvalg

Funktionsperioden starter den 1. december 2024.


Som medlem af menighedsrådet skal du deltage i menighedsrådsmøde én gang om måneden.
Afhængigt af hvilke aktiviteter og udvalg du engagerer dig i, kan der være flere møder i løbet af året.

At være medlem af menighedsrådet er en unik mulighed for at blive en del af et nærdemokrati og gøre en forskel for din kirke og dit lokalsamfund!

Du kan holde dig orienteret her på hjemmesiden.
Du er også velkommen til at kontakte et af de nuværende medlemmer, hvis du vil høre mere om arbejdet i Hedensted-St. Dalby Kirkers menighedsråd.