Menighedsplejen

Hedensted - St. Dalby sognes menighedspleje er oprettet af menighedsrådet, men er nu en selvstændig forening med tilknytning til Samvirkende Menighedsplejer

Der er blevet uddelt julehjælp, feriehjælp, konfirmationshjælp og hjælp til skolestart af indsamlede og modtagne midler. 

Hjælpen gives til borgere med bopæl i Hedensted og St. Dalby sogne.
Er du i tvivl om hvilket sogn du bor i? Få hjælp på www.sogn.dk 
Hjælpende hænder

Bestyrelsen består af:
Margit Østergaard,
Jørgen Hestbech,
Kenneth Lohmann, Helle Kvist, Sylvie Kjær og
Camilla Frandsen, fmd.

Generalforsamling afholdes søndag d. 16. juni lige efter højmessen i Hedensted Kirke
ca. kl. 11.30 - Alle er velkomne

 

Der er mulighed for at trække gaver til menighedsplejen fra i skat. Se her

Menighedsplejens kontonr. 1681-3224617940. Indbetaling hertil kan ikke fratrækkes. Ethvert beløb modtages med tak!