Sognepræst

Michael Høj
Orlov/ferie 2/4 - 12/8 incl.

Vikarpræst
Ole Larsen, 3074 0386
eremitpastor@gmail.com

13/5 - 28/7

Sognepræst

Helene Hay

Tlf. 4034 1099  mail: hvh@km.dk
Fridag mandag

Send sikker mail

Sognepræst 

Annemette Hou Nielsen

Tlf. 2143 9946 - mail: ahn@km.dk
Fridag mandag

Send sikker mail

Sognepræst og provst

Jens Henrik Kristiansen

Tlf. 2426 3643 - mail: jehk@km.dk
Fridag mandag

Send sikker mail

Kordegn

Flemming Holtoug

Se kontortider og kontaktoplysninger

Kirketjener

Inga Kruse Kristensen

Tlf. 2399 6380 -
mail: kirketjenerhedensted@gmail.com

Fridag mandag

Kirketjener

Dorte Kristensen

Tlf. 3089 5687 -
mail: kirketjener.dorte@gmail.com

Fridag mandag

                             

Kirkesanger og korleder

Dorthe Berg Asklev Hansen

Tlf. 5151 9233 -
mail: kirkesangerkorleder@gmail.com

Organist

Uffe Kristiansen

Tlf. 4032 5387 -
mail: hoejvang8721@gmail.com

Kirke- og kulturmedarbejder

Ester Due

Tlf. 2112 7741 -
mail: ester.kirkekultur@gmail.com