Menighedsrådet

Menighedsrådet består af valgte 12 medlemmer - 11 valgt i Hedensted sogn og 1 medlem i St. Dalby sogn. Hertil kommer præsterne, der er fødte medlemmer.
Desuden vælger de ansatte en repræsentant, som dog ikke har stemmeret.
Menighedsrådet har en officiel email-adresse: 7971@sogn.dk

Kjell Palmelund Laursen
Formand, Forretningsudvalget, Kirkecenterudvalget
Æblevænget 14,  8722 Hedensted
Telefon: 75 89 19 25 mobil: 20 23 19 25
E-mail: kjelau@mail.dk  

Peter Lund Sørensen
Næstformand, Kirkeværge St. Dalby, forretningsudvalget
Tingvej 1, 8722 Hedensted
Tlf. 2684 5268
Mail: info@plkleinsmedie.dk

Camilla Moustgaard Frandsen
Valgbestyrelsen (fmd), Kirke- og kirkegårdsudvalget
Olinesmindevej 53, 8722 Hedensted
Tlf. 2613 4181
Mail: camofra@hotmail.com

Børge Smidt
Kirkeværge, Kirkecenterudvalget, 
Koncertudvalget, Kunstudvalget
Smedetoften 5, 8722 Hedensted
Tlf. 22 99 81 49
E-mail: mbsmidt@hafnet.dk

Niels Otto Dalsgaard
Kontaktperson, Valgbestyrelsen, Koncertudvalget, 
Kunstudvalget, PR-udvalget
Præstegårdsvej 40, 8722 Hedensted
Tlf. 75 89 17 72 / 22 91 02 60
E-mail: nioda@mail.dk 

Knud Erik Jensen
Kirke- og kirkegårdsudvalget, Aktivitetsudvalget
Ringvænget 31, 8722 Hedensted
Tlf. 75 89 25 62 / 25 75 60 59
E-mail: kej@hafnet.dk

Birgit Steffensen
Aktivitetsudvalget
Nørrebrogade 11, 8722 Hedensted
Tlf.: 25 63 24 99
E-mail: b.stef@hafnet.dk

Holger Kirkegaard
Kasserer, Forretningsudvalget,
Kirke- og kirkegårdsudvalget, Kirkecenterudvalget
Grønningen 16, 8722 Hedensted
Tlf. 21 75 41 22
E-mail: holger.kirkegaard@gmail.com

Sylvie Laure Kjær
Aktivitetsudvalget
Merkurvej 38, 8723 Løsning
Tlf. 29 40 40 26
E-mail: sylviekjaer@gmail.com

Peder Michael Meisner
Forretningsudvalget, Kirke- og kirkegårdsudvalget 
Saturnvej 64, 8723 Løsning
Tlf.: 23 64 28 89
E-mail: peder.meisner@gmail.com

Christina Kudsk Nielsen
Valgbestyrelsen, Aktivitetsudvalget
Tranebovej 49, 8723 Løsning
Tlf.: 60 55 74 51
E-mail: clnielsen@hafnet.dk

Helle Kvist
Aktivitetsudvalget
Æblevænget 4, 8722 Hedensted
Tlf. 25 32 16 14
E-mail: hellekvist@yahoo.dk