Kirkebøger

Oplysninger fra kirkebøgerne

Kirkebøgerne (ministerialbøgerne) er ikke offentlig tilgængelige.

Ministerialbogsføreren har tavshedspligt med hensyn til kirkebøgernes indhold.

Enhver kan rekvirere oplysninger om personer, der er eller ville være fyldt 110 år.
Disse oplysninger kan for Hedensted og St. Dalby sogne indhentes i:

  • Landsarkivet for Nørrejylland
   Ll. Sct Hans Gade 5
   8800 Viborg

   www.sa.dk
  • Tlf.: 86 62 17 88
  • Fax: 86 60 10 06
  • mailbox@sa.dk

Der er også mulighed for at søge i kirkebøger på Statens Arkiver, se her

 

Landsarkivet

I landsarkivet kan der yderligere hentes en del oplysninger, idet ministerial-bøgerne, der er afleveret til landsarkivet er almindeligt tilgængelige, når der er gået 50 år siden, de blev udskrevet.

Døds- og begravelsesregistrene er dog tilgængelige allerede 10 år, de er udskrevet.

For personer, der ikke er fyldt 110 år, kan følgende indhente oplysninger fra ministerialbøgerne:
   - en offentlig myndighed
   - den, hvem oplysningen angår (for unge under 18 år, også af forældrene)

   - begæring ifølge fuldmagt (en fuldmagt skal indeholde nøje angivelse af, hvilke attester m.v., der kan rekvireres
   - en advokat, der ved fremlæggelse af bevilling eller beskikkelse legitimerer sig som excutors
   - til retslig brug
   - efter særlig tilladelse fra Kirkeministeriet